วิธีการสั่งซื้อ
About Us
รายการสินค้า
รหัสสินค้า : HU01
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วขนาดเล็ก
ฝาจุกไม้
ขนาดบรรจุ : 8 ml
ขนาดขวด : กว้าง 2.2 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม.
ราคา : 10 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU02
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วทรงยาหม่อง 6 เหลี่ยม
ขนาดบรรจุ : 18 ml
ขนาดขวด : กว้าง 4.2 ซ.ม. สูง 3.5 ซ.ม.
ราคา : 15 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU03
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้ว
ฝาจุกไม้
ขนาดบรรจุ : 30 ml
ขนาดขวด : กว้าง 2.8 ซ.ม. สูง 6.7 ซ.ม.
ราคา : 20 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU04
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้ว
ฝาจุกไม้
ขนาดบรรจุ : 18 ml
ขนาดขวด : กว้าง 2.5 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.
ราคา : 15 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU05
รายละเอียดสินค้า :
น้ำผึ้งในขวดแก้วทรงสูง
ฝาจุกไม้
ขนาดบรรจุ :
18 ml
ขนาดขวด :
กว้าง 2.2 ซ.ม. สูง 6.7 ซ.ม.
ราคา :
15 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU06
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วทรงสูง
ฝาจุกไม้ แพ็กถุงแก้ว
ขนาดบรรจุ :
18 ml
ขนาดขวด :
กว้าง 2.2 ซ.ม. สูง 6.7 ซ.ม.
ราคา :
16 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU07
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วทรงสูง
ฝาจุกไม้ แพ็กถุงผ้าแก้ว
ขนาดบรรจุ : 18 ml
ขนาดขวด : กว้าง 2.2 ซ.ม. สูง 6.7 ซ.ม.
ราคา : 20 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU08
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วทรงสูง 2 ขวด
ฝาจุกไม้ แพ็กถุงผ้าแก้ว
ขนาดบรรจุ : 18 ml
ขนาดขวด : กว้าง 2.2 ซ.ม. สูง 6.7 ซ.ม.
ราคา : 30 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU09
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้ว ทรงสูง
ฝาจุกไม้
ขนาดบรรจุ : 30 ml
ขนาดขวด : กว้าง 2.8 ซ.ม. สูง 6.7 ซ.ม.
ราคา : 20 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU10
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วไวน์ขาว
ฝาอะลูมิเนียมเกลียว
ขนาดบรรจุ : 18 ml
ขนาดขวด : กว้าง 2 ซ.ม. สูง 7.5 ซ.ม.
ราคา : 20 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU11
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้ว ทรงสูง
ฝาอะลูมิเนียมเกลียว
ขนาดบรรจุ : 18 ml
ขนาดขวด : กว้าง 2 ซ.ม. สูง 7.4 ซ.ม.
ราคา : 17 บาท พร้อมป้ายชื่อ

รหัสสินค้า : HU12
รายละเอียดสินค้า :
น้ำผึ้งในขวดทรงยาหม่องกลม
ขนาดบรรจุ : 20 ml
ขนาดขวด : กว้าง 3 .5 ซ.ม. สูง 4 ซ.ม.
ราคา : 17 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU13
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวด PET ทรงกลม
ฝาเกลียวพลาสติก
ขนาดบรรจุ : 30 ml
ขนาดขวด : กว้าง 3.2 ซ.ม. สูง 5.8 ซ.ม.
ราคา : 20 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU14
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวด PET
ทรงสี่เหลี่ยม ฝาเกลียวพลาสติก
ขนาดบรรจุ : 30 ml
ขนาดขวด : กว้าง 2.5 ซ.ม. สูง 6.7 ซ.ม.
ราคา : 20 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU15
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดทรงแยม หุ้มผ้า (ผ้าลายดอกไม้ ไม่สามารถเลือกลายได้ ขึ้นอยู่กับผ้าที่มีในขณะนั้น)
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 1 ออนซ์ 23 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 4.2 ซ.ม. สูง 4 ซ.ม.
ราคา : 23 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU16
รายละเอียดสินค้า :
น้ำผึ้งในขวดทรงแยม
ฝาทอง
น้ำหนัก :
น้ำหนักบรรจุ 1 ออนซ์ 23 กรัม
ขนาดขวด :
กว้าง 4.2 ซ.ม. สูง 4 ซ.ม.
ราคา :
22 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU17
รายละเอียดสินค้า
: น้ำผึ้งในขวดทรงแยม
แพ็กถุงผ้าแก้ว
น้ำหนัก :
น้ำหนักบรรจุ 1 ออนซ์ 23 กรัม
ขนาดขวด :
กว้าง 4.2 ซ.ม. สูง 4 ซ.ม.
ราคา :
30 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU18
รายละเอียดสินค้า
:
น้ำผึ้งในขวดทรงแยม
แพ็กถุงหัวใจฟู
น้ำหนัก :
น้ำหนักบรรจุ 1 ออนซ์ 23 กรัม
ขนาดขวด :
กว้าง 4.2 ซ.ม. สูง 4 ซ.ม.
ราคา :
30 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU19
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดทรงแยม
แพ็กชะลอม
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 1 ออนซ์ 23 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 4.2 ซ.ม. สูง 4 ซ.ม.
ราคา : 32 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU20
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวด PET ทรงอ้อย
ฝาเกลียว
ขนาดบรรจุ : 60 ml
ขนาดขวด : กว้าง 3.2 ซ.ม. สูง 13.5 ซ.ม.
ราคา : 40 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU21
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวด PET
ทรงอ้อย ฝาเกลียว
ขนาดบรรจุ : 100 ml
ขนาดขวด : กว้าง 3.2 ซ.ม. สูง 16.2 ซ.ม.
ราคา : 55 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU22
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวด PET
ทรงโบว์ลิ่ง ฝาพลาสติกเกลียว
ขนาดบรรจุ : 50 ml
ขนาดขวด : กว้าง 3.7 ซ.ม. สูง 10.7 ซ.ม.
ราคา : 35 บาท พร้อมป้ายชื่อ

รหัสสินค้า : HU23
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวด PET
ทรงโบว์ลิ่งฝาโลหะเกลียว
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 80 ml
ขนาดขวด : กว้าง 5 ซ.ม. สูง 8.5 ซ.ม.
ราคา : 50 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU24
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวด PET ทรงมะนาว
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 50 ml
ขนาด : กว้าง 5.5 ซ.ม. สูง 6.5 ซ.ม.
ราคา : 35 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU25
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วแยมใหญ่
ขนาดบรรจุ : 250 ml
ขนาดขวด : กว้าง 6.5 ซ.ม. สูง 8 ซ.ม.
ราคา : 100 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU26
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดทรงแยม
แพ็กชะลอมสี่เหลี่ยม
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 1 ออนซ์ 23 กรัม
ขนาดชะลอม : กว้าง 5.5 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม.
ราคา : 32 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU27
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วทรงหัวใจ
ขนาดบรรจุ : 100 ml
ขนาดขวด : กว้าง 6 ซ.ม. สูง 10 ซ.ม.
ราคา : 80 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU28
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้ว ทรงสูง
ฝาอะลูมิเนียม
ขนาดบรรจุ : 120 ml
ขนาดขวด : กว้าง 4.2 ซ.ม. สูง 9.5 ซ.ม.
ราคา : 65 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU29
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วทรงน้ำกลั่น
ฝาไม้
ขนาดบรรจุ : 60 ml
ขนาดขวด : กว้าง 4.2 ซ.ม. สูง 8.5 ซ.ม.
ราคา : 50 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU30
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วหลอดไฟใหญ่
ขนาดบรรจุ : 100 ml
ขนาดขวด : กว้าง 7 ซ.ม. สูง 8 ซ.ม.
ราคา : 80 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU31
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วซุปไก่ ฝาล็อกสีทอง
ขนาดบรรจุ : 75 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 5 ซ.ม. สูง 7.2 ซ.ม.
ราคา : 35 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU32
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วซุปไก่ ฝาล็อกสีทอง
ขนาดบรรจุ : 45 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 4.5 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.
ราคา : 30 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU33
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งหลอดสวนจิตรลดา
ขนาดบรรจุ : 130 กรัม
ราคา :42 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU34
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งหลอดสวนจิตรลดาแพ็กถุงผ้าแก้ว
ขนาดบรรจุ : 130 กรัม
ราคา : 52 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU35
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งขวดสี่เหลี่ยมปากกว้าง ฝาเกลียวล็อคสีขาว
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 6 ออนซ์
ขนาดขวด : กว้าง 6 ซ.ม. สูง 8.6 ซ.ม.
ราคา : 70 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU36
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งขวดแยมหกเหลี่ยม ฝาเกลียวล็อคสีขาว
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 200 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง6.7 ซ.ม. สูง 8.7 ซ.ม.
ราคา : 80 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU37
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดเหล้าจิ๋ว
ขนาดบรรจุ : 30 กรัม
ราคา : 22 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU38
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดรูปหมี
ขนาดบรรจุ : 20 กรัม
ราคา : 22 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU39
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดรูปดอกไม้
ขนาดบรรจุ : 30 กรัม
ราคา : 25 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU40
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งขวดแยมหกเหลี่ยม ฝาเกลียวล็อคสีขาวแพ็กถุงผ้าแก้ว
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 200 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง6.7 ซ.ม. สูง 8.7 ซ.ม.
ราคา : 90 บาท พร้อมป้ายชื่อ

รหัสสินค้า : HU41
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งขวดสี่เหลี่ยมปากกว้าง ฝาเกลียวล็อคสีขาว หุ้มผ้ากระสอบ
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 6 ออนซ์
ขนาดขวด : กว้าง 6 ซ.ม. สูง 8.6 ซ.ม.
ราคา : 75 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU42
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดพลาสติกกลม จุกค็อก พร้อมช้อนไม้
ขนาดบรรจุ : 100 ml
ราคา : 55 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU43
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดพลาสติกสี่เหลี่ยม จุกค็อก พร้อมช้อนไม้
ขนาดบรรจุ : 100 ml
ราคา : 55 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU44
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดทรงแยม หุ้มผ้ากระสอบ
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 1 ออนซ์ 23 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 4.2 ซ.ม. สูง 4 ซ.ม.
ราคา : 25 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU45
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วซุปไก่ ตกแต่งหุ้มผ้า (เลือกลายได้
ขนาดบรรจุ : 75 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 5 ซ.ม. สูง 7.2 ซ.ม.
ราคา : 35 บาท พร้อมป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : HU46
รายละเอียดสินค้า : น้ำผึ้งในขวดแก้วซุปไก่ ตกแต่งหุ้มผ้ากระสอบ
ขนาดบรรจุ : 75 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 5 ซ.ม. สูง 7.2 ซ.ม.
ราคา : 36 บาท พร้อมป้ายชื่อ

* ใช้น้ำผึ้งแท้ 100% จากฟาร์มผึ้งทีได้มาตรฐาน
* ป้ายชื่อเลือกได้จากตัวอย่างที่เรามี
* สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจ โบว์ ริบบิ้น และดอกไม้ได้

ก่อนสั่งควรวัดขนาดตามที่ระบุไว้เป็นเบื้องต้นก่อน
เพื่อดูว่าได้ขนาดเท่าที่คุณต้องการหรือไม่
เนื่องจากภาพถ่ายและขนาดจริงอาจมีความคลาดเคลื่อน

 

ของชำร่วย
- น้ำผึ้ง
- น้ำตาลกรวด
- ชาสมุนไพร
- กล่องโลหะ
- กำยาน
- บุหงาหอม
- สบู่
- เกลือสปา
- เทียนหอม
- เซรามิก
- ตลับหลุยส์
- ผ้าขนหนูคัพเค้ก-แยมโรล
- ตะเกียบ - ช้อน
- น้ำหอม
- ขนม-ลูกอม ของกิน
- สมุดโน้ต
- ปูนหุ้มผ้าหวานๆ
- พวงกุญแจ
- ที่เปิดขวด
- แก้วเป๊ก
- กระเป๋าสตังค์ ถุงผ้า
- ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน
- ข้าว ธัญพืชมงคล
- Message in the bottle ขวดแก้วตกแต่ง
- ฟลาวเวอร์บอล (Flower Ball)
- อื่น ๆ
- ของชำร่วยพร้อมส่ง ใช้จำนวนน้อย
- กล่องใส่ซอง สมุดอวยพร
ของรับไหว้
- ของรับไหว้
การ์ด
- การ์ดราคประหยัด
- การ์ดหน้าเดียว
- การ์ดสองหน้า
- การ์ดแนวตั้ง
- การ์ดแนวนอน
- การ์ดทรงสี่เหลี่ยม
- การ์ดพับ
- การ์ดพรีเมี่ยม 1
- การ์ดพรีเมี่ยม 2
- การ์ดการ์ตูน
- การ์ดดีไซน์
- การ์ดรูปภาพ
ซองการ์ด
- ซองใส่การ์ด
ป้ายชื่อ - โลโก้ติดเวที
- โลโก้ป้ายติดเวที
- ป้ายชื่องานแต่งงาน
- ป้ายชื่องานบวช
- ป้ายงานขาว-ดำ
อุปกรณ์ทำของชำร่วย
- ขวดแก้ว
- ขวดพลาสติก
- ถุงผ้าแก้ว
- ชะลอม
- ตาไก่เจาะป้ายชื่อ
- โบว์
- เชือกกระดาษสา
- ดอกกุหลาบกระดาษสา
- อุปกรณ์ตกแต่งของชำร่วย
- กล่อง-แพ็กเกจ
 
จำนวนผู้เข้าชม
Last Update
August 7, 2019 9:11 PM
 
 

สั่งซื้อสินค้า/สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ

คุณวิไลภรณ์ ชัชวาลย์ (บี้)
E-mail :
vilaiporn.cha@gmail.com

โทร. 086-7552810
Line : 086-7552810
Line ID : babyinkink


 

บัญชีธนาคาร

- ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี วิไลภรณ์ ชัชวาลย์
เลขที่บัญชี 001-2-71 130- 3
สาขา สีลม

- ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชีวิไลภรณ์ชัชวาลย์
เลขที่บัญชี 932-7-00881-0
สาขาเซนหลุยส์ 3

- ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วิไลภรณ์ ชัชวาลย์
เลขที่บัญชี 087-227481-9
สาขาซอยเซนหลุยส์ 3

 
บ้านชัชวาลย์โฮมสเตย์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Contents © Copyright 2009 Card-souvenir.com All Right reserved
238-240 เซ็นหลุยส์ ซอย 3 (สาทร 11) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
แผนที่ CLick