วิธีการสั่งซื้อ
About Us
รายการสินค้า
รหัสสินค้า : BT01
รายละเอียดสินค้า : ขวดแก้ว ฝาจุกไม้
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 8 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 1.8 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.
ราคา : 5 บาท (สั่งขั้นต่ำ 200 ขวด)
รหัสสินค้า : BT02
รายละเอียดสินค้า :
ขวดแก้วทรงสูง ฝาจุกไม้
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 18 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 2.5 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.
ราคา : 6 บาท (สั่งขั้นต่ำ 200 ขวด)
รหัสสินค้า : BT03
รายละเอียดสินค้า : ขวดแก้วทรงสูง ฝาจุกไม้
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 18 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 2.2 ซ.ม. สูง 6.7 ซ.ม.
ราคา : 6 บาท (สั่งขั้นต่ำ 200 ขวด)
รหัสสินค้า : BT04
รายละเอียดสินค้า :
ขวดแก้วทรงสูง ฝาจุกไม้
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 30 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 2.8 ซ.ม. สูง 6.7 ซ.ม.
ราคา : 7 บาท (สั่งขั้นต่ำ 200 ขวด)
รหัสสินค้า : BT05
รายละเอียดสินค้า : ขวดแก้วทรงสูง ฝาจุกไม้
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 50 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 3.5 ซ.ม. สูง 8 ซ.ม.
ราคา : 8 บาท (สั่งขั้นต่ำ 200 ขวด)
รหัสสินค้า : BT06
รายละเอียดสินค้า :
ขวดแก้วกลมทรงอ้วน จุกค็อก
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 25 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 3 ซ.ม. สูง 5.7 ซ.ม.
ราคา : 8 บาท (สั่งขั้นต่ำ 200 ขวด)
รหัสสินค้า : BT07
รายละเอียดสินค้า : ขวดแก้วทรงสูง จุกค็อก
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 18 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 2.2 ซ.ม. สูง 6.7 ซ.ม.
ราคา : 7 บาท (สั่งขั้นต่ำ 200 ขวด)
รหัสสินค้า : BT08
รายละเอียดสินค้า : ขวดแก้วทรงสูง จุกค็อก
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 13 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 2.2 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.
ราคา : 7 บาท (สั่งขั้นต่ำ 200 ขวด)
รหัสสินค้า : BT09
รายละเอียดสินค้า :
ขวดแก้วน้ำกลั่นเตี้ย ฝาไม้
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 50 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 4.5 ซ.ม. สูง 8.8 ซ.ม.
ราคา : 12 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT10
รายละเอียดสินค้า :
ขวดแก้วทรงหัวใจ
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 100 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 6 ซ.ม. สูง 10 ซ.ม.
ราคา : 38 บาท (สั่งขั้นต่ำ 30 ขวด)
รหัสสินค้า : BT11
รายละเอียดสินค้า :
ขวดแก้วทรงขวดทดลอง ฝาไม้
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 100 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 8 ซ.ม. สูง 9 ซ.ม.
ราคา : 50 บาท (สั่งขั้นต่ำ 30 ขวด)
รหัสสินค้า : BT12
รายละเอียดสินค้า : ขวดแยม
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 1 ออนซ์ 23 กรัม
ขนาดขวด : กว้าง 4.2 ซ.ม. สูง 4 ซ.ม.
ราคา : 7 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT13
รายละเอียดสิน
ค้า : ขวดซุปไก่ฝาล็อกสีทอง
น้ำหนัก
: น้ำหนักบรรจุ 45 ซีซี
ขนาดขวด :
กว้าง 4.5 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.
ราคา :
8 บาท (สั่งขั้นต่ำ 200 ขวด)
รหัสสินค้า : BT14
รายละเอียดสินค้า : ขวดซุปไก่ฝาล็อกสีทอง
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 75 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 5 ซ.ม. สูง 7.2 ซ.ม.
ราคา : 9 บาท (สั่งขั้นต่ำ 200 ขวด)
รหัสสินค้า : BT15
รายละเอียดสินค้า :
ขวดหอคอยสูงฝาอะลูมิเนียมเกลียว
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 30 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง3.2 ซ.ม. สูง 11.2 ซ.ม.
ราคา : 10 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT16
รายละเอียดสินค้า : ขวดหอคอยสูงฝาอะลูมิเนียมเกลียว
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 100 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 3.8 ซ.ม. สูง 13.2 ซ.ม.
ราคา : 12 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)
 
รหัสสินค้า : BT17
รายละเอียดสินค้า :
ขวดแก้วทรงโบว์ลิ่ง ฝาลูกแก้วกลม
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 50 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 4.8 ซ.ม. สูง 11 ซ.ม.
ราคา : 45 บาท (สั่งขั้นต่ำ 30 ขวด)
รหัสสินค้า : BT18
รายละเอียดสินค้า : ขวดแก้วเอียงข้าง ฝาพลาสติกสีเงิน
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 45 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 5.5 ซ.ม. สูง 5.3 ซ.ม.
ราคา : 22 บาท (สั่งขั้นต่ำ 50 ขวด)
รหัสสินค้า : BT19
รายละเอียดสินค้า :
ขวดแก้วทรงสี่เหลี่ยม ฝาจุกทรงแปดเหลี่ยม
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 100 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 5.2 ซ.ม. สูง 8.8 ซ.ม.
ราคา : 45 บาท (สั่งขั้นต่ำ 30 ขวด)
รหัสสินค้า : BT20
รายละเอียดสินค้า : ขวดแก้วลายอ้วนกลาง
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 150 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 8 ซ.ม. สูง 9 ซ.ม.
ราคา : 50 บาท (สั่งขั้นต่ำ 30 ขวด)
รหัสสินค้า : BT21
รายละเอียดสินค้า : ขวดแก้วสี่เหลี่ยมโค้ง ฝาล็อก
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 100 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 5.5 ซ.ม. สูง 9 ซ.ม.
ราคา : 45 บาท (สั่งขั้นต่ำ 30 ขวด)
รหัสสินค้า : BT22
รายละเอียดสิน
ค้า : ขวดแก้วทรง 6 เหลี่ยม ฝาล็อก
น้ำหนัก
: น้ำหนักบรรจุ 100 ซีซี
ขนาดขวด :
กว้าง 6 ซ.ม. สูง 8 ซ.ม.
ราคา :
45 บาท (สั่งขั้นต่ำ 30 ขวด)
รหัสสินค้า : BT23
รายละเอียดสินค้า : ขวดแก้วทรงกลมฝาล็อก
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 50 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 4.2 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.
ราคา :25 บาท (สั่งขั้นต่ำ 30 ขวด)
รหัสสินค้า : BT24
รายละเอียดสินค้า : กระปุกอาหารฝาเกลียวล็อคสีดำ
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 4 ออนซ์
ขนาดขวด : กว้าง 6.5 ซ.ม. สูง 5.7 ซ.ม.
ราคา : 10 บาท (ขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT25
รายละเอียดสินค้า : ขวดแยมหกเหลี่ยม ฝาเกลียวล็อคสีขาว
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 200 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง6.7 ซ.ม. สูง 8.7 ซ.ม.
ราคา : 12 บาท (ขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT26
รายละเอียดสินค้า : ขวดสี่เหลี่ยมปากกว้าง ฝาเกลียวล็อคสีขาว
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 6 ออนซ์
ขนาดขวด : กว้าง 6 ซ.ม. สูง 8.6 ซ.ม.
ราคา : 13 บาท (ขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT27
รายละเอียดสินค้า : ขวดพริกเผา ฝาเหล็กเกลียวสีอง
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 8 ออนซ์
ขนาดขวด : กว้าง 6 ซ.ม. สูง 11 ซ.ม.
ราคา : 12 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT28
รายละเอียดสินค้า : ขวดปากกว้างเอวคอด ฝาเกลียวล็อคสีทอง
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 8 ออนซ์
ขนาดขวด : กว้าง 6.5 ซ.ม. สูง 9.5 ซ.ม.
ราคา : 12 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT29
รายละเอียดสินค้า : ขวดปากกว้างเอวคอด ฝาเกลียวล็อคสีทอง
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 6 ออนซ์
ขนาดขวด : กว้าง 6 ซ.ม. สูง 9.6 ซ.ม.
ราคา : 10 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT30
รายละเอียดสินค้า : ขวดแก้วฟู้ดจาร์ ฝาเกลียวล็อคสีทอง
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 150 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 5.5 ซ.ม. สูง 8.7 ซ.ม.
ราคา : 10 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT31
รายละเอียดสินค้า : ขวดพริกเผา ฝาเหล็กเกลียวสีทอง
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 4 ออนซ์
ขนาดขวด : กว้าง 4.7 ซ.ม. สูง 8.8 ซ.ม.
ราคา : 10 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT32
รายละเอียดสินค้า : ขวดพริกเผา ฝาเหล็กเกลียวสีทอง
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 4 ออนซ์
ขนาดขวด : กว้าง 4.5 ซ.ม. สูง 8 ซ.ม.
ราคา : 10 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT33
รายละเอียดสินค้า : ขวดปากกว้าง ฝาเกลียวล็อคสีทอง
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 75 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 5 ซ.ม. สูง 9 ซ.ม.
ราคา : 10 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)
รหัสสินค้า : BT34
รายละเอียดสินค้า : ขวดเหล้าขาวเล็ก ฝาอะลูมิเนียม
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 30 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 3.5 ซ.ม. สูง 9 ซ.ม.
ราคา : 8 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)
 
รหัสสินค้า : BT35
รายละเอียดสินค้า : ขวดรูปดอกไม้
น้ำหนัก : น้ำหนักบรรจุ 50 ซีซี
ขนาดขวด : กว้าง 7.3 ซ.ม. สูง 7.8 ซ.ม.
ราคา : 10 บาท (สั่งขั้นต่ำ 100 ขวด)

 

 

ของชำร่วย
- น้ำผึ้ง
- น้ำตาลกรวด
- ชาสมุนไพร
- กล่องโลหะ
- กำยาน
- บุหงาหอม
- สบู่
- เกลือสปา
- เทียนหอม
- เซรามิก
- ตลับหลุยส์
- ผ้าขนหนูคัพเค้ก-แยมโรล
- ตะเกียบ - ช้อน
- น้ำหอม
- ขนม-ลูกอม ของกิน
- สมุดโน้ต
- ปูนหุ้มผ้าหวานๆ
- พวงกุญแจ
- ที่เปิดขวด
- แก้วเป๊ก
- กระเป๋าสตังค์ ถุงผ้า
- ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน
- ข้าว ธัญพืชมงคล
- Message in the bottle ขวดแก้วตกแต่ง
- ฟลาวเวอร์บอล (Flower Ball)
- อื่น ๆ
- ของชำร่วยพร้อมส่ง ใช้จำนวนน้อย
- กล่องใส่ซอง สมุดอวยพร
ของรับไหว้
- ของรับไหว้
การ์ด
- การ์ดราคประหยัด
- การ์ดหน้าเดียว
- การ์ดสองหน้า
- การ์ดแนวตั้ง
- การ์ดแนวนอน
- การ์ดทรงสี่เหลี่ยม
- การ์ดพับ
- การ์ดพรีเมี่ยม 1
- การ์ดพรีเมี่ยม 2
- การ์ดการ์ตูน
- การ์ดดีไซน์
- การ์ดรูปภาพ
ซองการ์ด
- ซองใส่การ์ด
ป้ายชื่อ - โลโก้ติดเวที
- โลโก้ป้ายติดเวที
- ป้ายชื่องานแต่งงาน
- ป้ายชื่องานบวช
- ป้ายงานขาว-ดำ
อุปกรณ์ทำของชำร่วย
- ขวดแก้ว
- ขวดพลาสติก
- ถุงผ้าแก้ว
- ชะลอม
- ตาไก่เจาะป้ายชื่อ
- โบว์
- เชือกกระดาษสา
- ดอกกุหลาบกระดาษสา
- อุปกรณ์ตกแต่งของชำร่วย
- กล่อง-แพ็กเกจ
 
จำนวนผู้เข้าชม
Last Update
August 7, 2019 9:08 PM
 
 

สั่งซื้อสินค้า/สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ

คุณวิไลภรณ์ ชัชวาลย์ (บี้)
E-mail :
vilaiporn.cha@gmail.com

โทร. 086-7552810
Line : 086-7552810
Line ID : babyinkink


 

บัญชีธนาคาร

- ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี วิไลภรณ์ ชัชวาลย์
เลขที่บัญชี 001-2-71 130- 3
สาขา สีลม

- ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชีวิไลภรณ์ชัชวาลย์
เลขที่บัญชี 932-7-00881-0
สาขาเซนหลุยส์ 3

- ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วิไลภรณ์ ชัชวาลย์
เลขที่บัญชี 087-227481-9
สาขาซอยเซนหลุยส์ 3

 
บ้านชัชวาลย์โฮมสเตย์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Contents © Copyright 2009 Card-souvenir.com All Right reserved
238-240 เซ็นหลุยส์ ซอย 3 (สาทร 11) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
แผนที่ CLick