วิธีการสั่งซื้อ
About Us
รายการสินค้า
อุปกรณ์ตกแต่งของชำร่วย
รหัสสินค้า : BO01
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีทองขอบทอง
ราคา : 100 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO02
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีชมพูขอบทอง
ราคา : 100 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO03
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีฟ้าขอบทอง
ราคา : 100 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO04
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีฟ้าผ้าแก้วขอบหนา
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO05
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีโอรสผ้าแก้วขอบหนา
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO06
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีชมพูผ้าแก้วขอบบาง
ราคา : 100 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO07
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีทองผ้าแก้วขอบบาง
ราคา : 100 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO08
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีฟ้าผ้าแก้วขอบบาง
ราคา : 100 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO09
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีฟ้าขอบทอง
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO10
รายละเอียดสินค้า : โบว์โอรสขอบทอง
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO11
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีฟ้าผ้ามันขอบทอง
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO12
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีเขียวผ้ามันขอบทอง
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO13
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีแดงผ้ามันขอบทอง
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO14
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีชมพูผ้ามันขอบทอง
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO15
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีเหลืองผ้ามันขอบทอง
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO16
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีเหลืองเข้มขอบทอง
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO17
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีฟ้าลายทางสลับขาว
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO18
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีชมพูลายทางสลับขาว
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO19
รายละเอียดสินค้า : โบว์ลายสก็อตสีแดง
ราคา : 70 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO20
รายละเอียดสินค้า : โบว์ลายสก็อตสีชมพู
ราคา : 70 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO21
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีชมพูเข้มลายจุด
ราคา : 70 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO22
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีชมพูอ่อนลายจุด
ราคา : 70 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO23
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีส้มลายจุด
ราคา :70 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO24
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีเขียวลายจุด
ราคา : 70 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO25
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีชมพูลายหัวใจ
ราคา : 70 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO26
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีชมพูขอบทองหางยาว
ราคา : 80 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO27
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีทอง
ราคา : 100 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO28
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีทองหนา
ราคา : 120 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO29
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีฟ้าขอบทองหางยาว
ราคา : 70 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO30
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีฟ้าขอบทองหางยาว
ราคา : 70 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO31
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีชมพูของทองหางยาว
ราคา : 70 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO32
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีทองขอบทองหางยาว
ราคา : 70 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO33
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีชมพูขอบทองหางสั้น
ราคา : 65 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO34
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีแดงขอบทองหางสั้น
ราคา : 65 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO35
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีทองขอบทองหางสั้น
ราคา : 65 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท
รหัสสินค้า : BO36
รายละเอียดสินค้า : โบว์สีเขียวขอบทองหางสั้น
ราคา : 65 บาท / แพ็ก / 100 ชิ้น
คิดค่าส่งทางไปรษณีย์แบลงทะเบียน 23 บาท
แบบ EMS 35 บาท

 

 

ของชำร่วย
- น้ำผึ้ง
- น้ำตาลกรวด
- ชาสมุนไพร
- กล่องโลหะ
- กำยาน
- บุหงาหอม
- สบู่
- เกลือสปา
- เทียนหอม
- เซรามิก
- ตลับหลุยส์
- ผ้าขนหนูคัพเค้ก-แยมโรล
- ตะเกียบ - ช้อน
- น้ำหอม
- ขนม-ลูกอม ของกิน
- สมุดโน้ต
- ปูนหุ้มผ้าหวานๆ
- พวงกุญแจ
- ที่เปิดขวด
- แก้วเป๊ก
- กระเป๋าสตังค์ ถุงผ้า
- ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน
- ข้าว ธัญพืชมงคล
- Message in the bottle ขวดแก้วตกแต่ง
- ฟลาวเวอร์บอล (Flower Ball)
- อื่น ๆ
- ของชำร่วยพร้อมส่ง ใช้จำนวนน้อย
- กล่องใส่ซอง สมุดอวยพร
ของรับไหว้
- ของรับไหว้
การ์ด
- การ์ดราคประหยัด
- การ์ดหน้าเดียว
- การ์ดสองหน้า
- การ์ดแนวตั้ง
- การ์ดแนวนอน
- การ์ดทรงสี่เหลี่ยม
- การ์ดพับ
- การ์ดพรีเมี่ยม 1
- การ์ดพรีเมี่ยม 2
- การ์ดการ์ตูน
- การ์ดดีไซน์
- การ์ดรูปภาพ
ซองการ์ด
- ซองใส่การ์ด
ป้ายชื่อ - โลโก้ติดเวที
- โลโก้ป้ายติดเวที
- ป้ายชื่องานแต่งงาน
- ป้ายชื่องานบวช
- ป้ายงานขาว-ดำ
อุปกรณ์ทำของชำร่วย
- ขวดแก้ว
- ขวดพลาสติก
- ถุงผ้าแก้ว
- ชะลอม
- ตาไก่เจาะป้ายชื่อ
- โบว์
- เชือกกระดาษสา
- ดอกกุหลาบกระดาษสา
- อุปกรณ์ตกแต่งของชำร่วย
- กล่อง-แพ็กเกจ
 
จำนวนผู้เข้าชม
Last Update
August 7, 2019 8:43 PM
 
 

สั่งซื้อสินค้า/สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ

คุณวิไลภรณ์ ชัชวาลย์ (บี้)
E-mail :
vilaiporn.cha@gmail.com

โทร. 086-7552810
Line : 086-7552810
Line ID : babyinkink


 

บัญชีธนาคาร

- ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี วิไลภรณ์ ชัชวาลย์
เลขที่บัญชี 001-2-71 130- 3
สาขา สีลม

- ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชีวิไลภรณ์ชัชวาลย์
เลขที่บัญชี 932-7-00881-0
สาขาเซนหลุยส์ 3

- ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วิไลภรณ์ ชัชวาลย์
เลขที่บัญชี 087-227481-9
สาขาซอยเซนหลุยส์ 3

 
บ้านชัชวาลย์โฮมสเตย์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Contents © Copyright 2009 Card-souvenir.com All Right reserved
238-240 เซ็นหลุยส์ ซอย 3 (สาทร 11) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
แผนที่ CLick